SAVJETI PRI IZRADI KAPIJE SA ELEKTROMOTORNIM POGONOM

 

Kada želite osigurati svoj dom, morate uzeti u obzir brojne aspekte i mogućnosti osiguravanja, a kapija je jedan od njih. U ovom tekstu vam predstavljamo korisne savjete koje treba primijeniti prilikom kupnje i ugradnje kapije sa elektromotornim pogonom, koja će sigurno i lagodno štititi vaš posjed...

Težina kapije je stavka koja uglavnom diktira izbor motora. Kod kapija s većom težinom potreban je i jači motor kako bi ih mogao pokretati. U prodaji se nalaze motori za različite težine kapija od 300 do 2-3000 kg. Pravilo je da ono što uz manju ili veću uloženu snagu ne može pokrenuti mušku ruku, ne može ni motor.

Kapija bi trebala biti prava linija cijelom svojom dužinom, bez uvijanja materijala. Treba predvidjeti i nosivu metalnu cijev za zupčastu letvu ili zglob kod motora za krilne kapije.

Donje vođenje kapije je uglavnom primarna stavka kod kliznih kapija, ali nije ni zanemariva kao radijalno vođenje kod krilnih kapija. Kod kliznih kapija donje vođenje može biti po tračnici postavljenoj na zemlji uz pomoć kotačića ili na konzolama sa šlicovanom vodilicom.

Pri izboru tračnice treba voditi računa da ona bude od debljeg materijala i to posebno kod težih kapija kako se ne bi deformirala nakon nekog vremena. Ako se tračnica spaja zavarivanjem, što je najčešći slučaj, treba voditi računa da varovi budu obrušeni sa klizajuće strane, jer najsitnije izbočine na metalu kod osjetljivijih motora mogu izazvati smetnje u radu, kao što su zaustavljanje kada kotačić dođe do kritičnog mjesta. Gornja površina tračnice treba biti ravna linija bez udubljenja i izbočina uslijed neravnog terena, tako da se nameće izrada podloge u obliku ravne armirane betonske grede duž cijele dužine vođenja. Kod lakših kapija uz deblju tračnicu nivelacija se može izvesti podmetanjem metalnih kajli, a nivelaciju je najbolje kontrolirati pomoću zategnutog konca između krajnjih točaka.

Teren na kojem se izrađuje kapija u idealnim slučajevima ne bi trebao imati pad, a ako konfiguracija terena diktira drugačije, trebalo bi taj pad što više ublažiti u fazi pripremnih betonskih radova.

Treba predvidjeti i mali temelj za motor koji bi trebao biti dubine oko 500mm i površine oko 500x500mm, a može se i uvesti i kabelska instalacija kroz centar rebrastim crijevom.

Izbor odgovarajućih kotačića kojih ni u kakvom slučaju ne bi trebalo biti više od dva, diktira težina kapije i geometrijski oblik presjeka vodeće tračnice. Proizvođači ovih dijelova nude kotačiće za različite težine kapija i oblike tračnica.

Gornje vođenje kod klizne kapije treba po mogućnosti biti u jednoj točki kapije, duplirana vođenja dužinom kapije mogu izazvati njeno zapinjanje i kasnije smetnje u kretanju uslijed plastične deformacije i učinci vanjske temperature. Na kraju radova kapija bi trebala ići nesmetano ručnim pokretanjem, bez zapinjanja i većeg trenja.

Napajnje motora i prateću instalaciju je najbolje predvidjeti u pripremnim radovima. Presjek kabela od table s osiguračima do samog motora treba biti od 1,5 do 2,5mm punog presjeka. Treba predvidjeti i kabal do signalne svjetiljke koja bi trebala biti na stupu kapije, ona sa motorom treba biti povezana jednim strujnim kabelom 3×1,5mm i jednim koaksijalnim kabelom RG-6 (kao za kabelsku televiziju) za antenu daljinskih upravljača. Također treba postojati i međuveza između stupova vrata, pogotovo kod krilnih kapija sa dva krila. Ovaj kabel može biti 5×1,5mm sa još jednim kabelom pored njega s više od 2 parice (4 žice) presjeka od 0.22mm do 0.8mm. Ovaj kabel služi za povezivanje fotobarijera za sprečavanje slučajnog zatvaranja kapije.

Montažu motora, ako niste sigurni kako je možete izvesti na pravilan način, je najbolje prepustiti profesionalcima. U svakom slučaju ako se odlučite za samostalnu montažu treba pratiti upute za montažu do potankosti, a ono što ne piše u uputama je najbolje pitati profesionalce.

http://www.dizajndoma.hr/

Comments

comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *